TIPOstar

• TIPOstar je zaštićeno trgovačko ime za porodicu visoko-barijernih koestrudiranih materijala za pakovanje prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Koekstruzija je novi tehnološki postupak kojim se željeni plastični materijali različitih osobina i uloga medjusobno kombinuju na idealan način. Slojeve doziramo u zavisnosti od unapred zahtevanih zaštitnih osobina koje ambalaža mora da poseduje.

• Naši materijali mogu imati do 11 slojeva, a kompaktni su kao da su jednoslojni.


TIPOclean

• TIPOclean je višeslojni, barijerni, polimerni, koestrudirani, fleksibilni materijal za pakovanje deterdženta.

• Može imati od 7 do 11 slojeva.

• TIPOclean ima izvanredne osobine, a mogućnost izrade različitih debljina materijala obezbedjuje pakovanje deterdženta do 9kg.

• Materijal ima dobra barijerna svojstva, što mu omogućava da u potpunosti sačuva miris deterdženta tako što sprečava prolazak gasova kroz pakovanje(obostrana barijera).

• TIPOclean je pogodan za štampu u bakro i flexo tehnici.

• Ovaj materijal, prema rezultatima ispitivanja nezavisnih laboratorija, ima 50 puta manju propustljivost ugljendioksida, 30 puta manju propustljivost kiseonika i 30 puta manju propustljivost vazduha u odnosu na standardne materijale koji se koriste za pakovanje deterdženta.
TIPOvacuum

• TIPOvacuum je visoko-barijerni koestrudirani materijal za vakuum pakovanje koji ima 10 slojeva.

• Ovakav sastav materijala obezbedjuje sveobuhvatna barijerna svojstva, kako prema vodenoj pari, tako i prema gasovima, što omogucava produženi rok trajanja proizvoda.

• Kombinovanjem PE, EVOH i PA dobija se visoko-barijerni materijal sličan limenoj konzervi s’ tim što je pomenuta kombinacija, u odnosu na konzervu, providna, fleksibilna i višenamenska.

• Pomenuta kombinacija može se duboko izvlačiti, a potom vakuumirati, tako da se dobijaju izuzetna vakuum pakovanja, u kojima se uspešno čuvaju viršle, mesni naresci, tanko sečeni suhomesnati proizvodi, kikiriki, sirevi...

• Materijal je pogodan za štampu u bakro i flexo tehnici.

• Prednosti TIPOvacuum su: izvanredna barijerna svojstva prema gasovima, očuvanje arome i ukusa, odlično ponašanje prema vremenskim uslovima i dugotrajno održavanje vakuuma.TIPOmilk

• TIPOmilk je višeslojni, barijerni, polimerni, koestrudirani, flexibilni materijal za pakovanje sterilisanog dugotrajnog mleka (UHT sterilisanog mleka) u kese i ima 11 slojeva!

• TIPOmilk ima dobre mehaničke osobine što omogućuje izradu sigurne ambalaže za pakovanje tečnosti (ima odličnu otpornost na kidanje i druga oštećenja).

• Tanak i ravnomeran sloj LLDPE-a, obezbedjuje dobre osobine termovarenja.

• Uvodjenjem tankog sloja EVOH-a dobija se zaštita od gasova tako da TIPOmilk može da zameni pakovanja koja kao barijeru koriste aluminijumsku foliju.

• TIPOmilk sadrži sloj koji sprečava prodor UV zraka u unutrašnjost pakovanja.

• TIPOmilk je pogodan za štampu u dubokoj i flexo tehnici.

• TIPOmilk, ima u odnosu na Gable Top, i Tetra Pak materijale za pakovanje mleka znatno nižu cenu.

• Mleko upakovano u kese ima dugoročnu stabilnost na prodajnim mestima, u nehladjenim uslovima, pa se mleko ne mora distribuirati ujutru svakog dana.

• Jedna isporuka, nedeljno, je više nego dovoljna. Tipomilk je veoma podesan za sterilizaciju nakon punjenja.

• Materijal se može reciklirati i ponovo koristiti za pakovanja neprehrambenih proizvoda.
TIPOtube

• TIPOtube je visoko-barijerni, višeslojni, koestrudirani materijal za oblikovanje tuba u koje se pakuju kečap, majonez, paste za zube, farmaceutski i kozmetički preparati.

• Ima 11 slojeva!

• TIPOtube ima odlične mehaničke osobine, a mogućnost izrade različitih debljina materijala omogućava oblikovanje svih komercijalnih dimenzija tuba.

• Tanak i idealno ravnomeran sloj LLDPE-a obezbedjuje dobre osobine termovarenja, pa se na opremi za oblikovanje (formiranje) tuba može postici visoka produktivnost: do 200 tuba u minutu.

• Uvodjenjem u kompleks barijernog sloja (EVOH) u debljinama od samo 5 do 10µ zadovoljen je zahtev za ograničenu propustljivost gasova tako da plastična tuba, u potpunosti, može da zameni aluminijumsku tubu.

• TIPOtube je laminat koji se može reciklirati.

• Materijal je pogodan za štampu u bakro i flexo tehnici.


TIPOpack

• TIPOpack je višeslojna struktura gde je osnovni, noseći materijal kvalitetan papir sa izuzetnim štamparskim osobinama, oslojen višeslojnom barijernom prevlakom.

• TIPOpack, barijerni plastificirani papir, je jedan od najjeftinijih materijala za pakovanje koji obezbedjuje znatno bolje čuvanje organoleptičkih osobina upakovanog proizvoda od do sada često korišćenog običnog plastificiranog papira.

• Preporučujemo ga za sitna pakovanja bibera, origana, karanfilića i drugih praškastih proizvoda, pudinga, šlaga, želatina i sl.

• TIPOpack, barijerni plastificirani papir, razrešava nedostatke predhodnog, običnog plastificiranog papira:
– gubitak arome
– propustljivost gasova
– rok trajanja upakovanog proizvoda.TIPOpeel

• TIPOpeel je kompleksni materijal na bazi polimernih filmova i aluminijumske folije male debljine, sa kopolimernom koekstrudiranom prevlakom za toplo varenje. Ovi materijali uspešno supstituišu lakirane aluminijumske folije većih debljina i služe za zatvaranje termoformiranih posuda.

• Takodje, predstavljaju uspešnu barijeru za prodor vlage, mirisa, kiseonika i gasova.

• Materijali za zatvaranje termooblikovanih posuda su proizvedeni kombinacijom tehnoloških postupaka, koekstruzije, koekstruzionog prevlačenja, štampe i kaširanja.

• TIPOpeel je materijal koji se može štampati u bakro i flexo tehnici, izuzetnih je mehaničkih osobina koje garantuju sigurnu zaštitu proizvoda i očuvanje upakovanog sadržaja.


TIPOliquid

• Moderna industrija postavlja pred proizvodjače pakovanja nove zahteve zbog kojih je neophodno kombinovanje materijala, sa dobrim mehaničkim osobinama, barijernim svojstvima, termovarenjem, hemijskom otpornosti i dr., u nove višeslojne strukture.

• Jedno takvo rešenje predstavlja Tipoliquid, ambalaža za izradu Doypack pakovanja pasterizovanih sokova. Upotrebom poznatog poliesterskog i polietilenskog filma, korišćenjem prednosti metalizacije i kombinovanjem sa novim barijernim smolama, Tipoplastika je uvodjenjem tehnologije duvane i ravne koekstruzije uspešno zamenila skup klasični tripleks sa AL folijom, Tipoliquid materijalom za Doypack sistem pakovanja sokova.

• TIPOliquid je materijal koji se može štampati u bakro i flexo tehnici, izuzetnih je mehaničkih osobina koje garantuju sigurnu zaštitu proizvoda i očuvanje oblika pakovanja, tako da se može koristiti za pakovanje i drugih pasterizovanih tečnih proizvoda.


TIPOmay

• TIPOmay je kompleksni materijal namenjen pakovanju majoneza (doypak sistem), a proizveden je kombinacijom tehnoloških postupaka troslojne duvane koekstruzije, štampe na PET-filmu i LF-suvog kaširanja.

• Unutrašnji sloj troslojnog koekstruzionog filma je specijalni kopolimer koji ispunjava zahteve pakovanja na najnovijoj generaciji brzih FFS-mašina, pa, čak i u slučaju kontaminacije vara masnoćama.

• TIPOmay je kompleksni materijal koji se može štampati u dubokoj i flexo tehnici, sa gotovim grafičkim rešenjem kupca ili kompletno uradjenim dizajnerskim rešenjem u “Tipoplastici”. U oba slucaja “Tipoplastika” radi pripremu štamparske forme primenom najnovije tehnologije zahvaljujući posedovanju opreme najnovije generacije.

TIPOfreeze

• TIPOfreeze je višeslojni kompleksni materijal namenjen za pakovanje zamrznute hrane a proizveden kombinovanjem tehnoloških postupaka duvane troslojne koekstruzije, LF-suvog kaširanja i štampe. Sastav materijala: PET /boja/adheziv/PE coex.

• Zahvaljujući postojanju automatske regulacije debljine PE filma kao i gravimetrijskog doziranja osnovnih komponenti (LDPE,LLDPE) i sporednih komponenti (slip aditivi) uz najbolji izbor, prema TIPO recepturi, PE sirovina čije su osobine komplementarne bilo je moguće proizvesti film manje debljine u odnosu na standardni uz zadržavanje istih ili, čak, postizanje boljih osobina (mehaničke osobine, zavarljivost, barijera prema gasovima i vodenoj pari itd.).

• Ovi kompleksi imaju odstupanje debljine ±5%, visok sjaj, nizak koeficijent frikcije, minimum statičkog elektriciteta, visok hot tack, visoku otpornost na probijanje, otpornost na niske temperature do –50ºC, tako da su pogodni za primenu na vrlo brzim VFFS mašinama.Copyright © 2011 Ljubomir Jelic