LAMINIRANJEKaširanje (laminiranje) je spajanje različitih materijala u formi traka pomoću različitih vrsta lepkova. Na taj način se mogu spajati različiti materijali  - papir, Al folija, OPP, PET, PE, PA , PP.

Kaširanje lepkovima sa rastvaračem se izvodi jednokomponentnim i dvokomponentni lepkovima sa rastvaračem, na bazi poliuretana i izocijanata. Vrstu lepkova opredeljuje kombinacija materijala i zahtevi za kvalitet krajnjeg proizvoda.


Kod kaširanja lepkovima bez rastvarača primenjuju se jednokomponentni i dvokomponentni lepkovi sa 100% suve supstance. Kaširanje voskom Kaširanje voskom primenjuje se za kombinacije spajanja pergament papira sa Al folijom.
Copyright © 2011 Ljubomir Jelic