PROIZVODNJA FLEKSIBILNE AMBALAŽE Ambalaža za najbolje

VIDEO PREZENTACIJA

Proizvodni program

Visokobarijerna ambalaža

Tehnološkim postupkom koekstruzije i kombinacijom materijala PA, PE i EVOHA dobija se visokobarijerni materijal koji obezbeđuje sveobuhvatna barijerna svojstva kako prema vodenoj pari tako i prema gasovima. To omogućava produženi rok trajanja proizvoda i dobro očuvanje arome. Pomenuta kombinacija se može duboko izvlačiti, a potom vakuumirati i sterilisati.

Tako se dobijaju pakovanja u kojima se čuvaju viršle, kobasice, tanko sečeni suhomesnati proizvodi, razne vrste sireva, kikiriki…

Namenjena je i za pakovanje dugotrajnog sterilisanog (UHT) mleka. Pakovanja od ovog materijala imaju dobru moć termovarenja i dobru mehaničku otpornost.

Ambalaža za pakovanje zamrznutih proizvoda

Ovo je kompleksan materijal dobijen kombinovanjem tehnoloških postupaka duvane koekstruzije i kaširanjem materijala sa dvokomponentnim lepkom.

On ima visok sjaj, nizak koeficijent frikcije, minimum statičkog elektriciteta, visoku otpornost na probijanje i izdržljivost niskih temperature i do -50C.

Pogodni su za primenu na veoma brzim VFFS mašinama.

Ambalaža za konditorske proizvode

Spajanjem različitih polipropilenskih filmova, a i u kombinaciji sa drugim materijalima, dobijamo ambalažu za pakovanje najrazličitijih konditorskih proizvoda.

Pored zadovoljavajuće zaštite, imamo i mogućnost nanošenja hladnog lepka, koji omogućava lako otvaranje i ponovno zatvaranje proizvoda.

Ambalaža za pakovanje začina i praškastih proizvoda

Ova vrsta ambalaže predstavlja kombinaciju papira sa drugim fleksibilnim materijalima. U velikoj je prednosti od običnog plastificiranog papira jer ima znatno bolja barijerena svojstva koja omogućavaju bolje očuvanje organoleptičnih osobina i produzeni rok trajanja upakovanog proizvoda.

Preporučuje se za pakovanje supa i fikseva, zatim začina kao što su: biber, origano, karanfilić, lovorov list i sl., za pudinge, zelatin, prašak za pecivo, vanilin šećer i ostalih praškastih proizvoda.

Ambalaža za pakovanje deterdženata

Koriste se koekstrudirani materijali koji imaju dobra obostrana barijerna svojstva za prolazak gasova kroz pakovanje i na taj način u potpunosti čuva miris upakovanog deterdženta.

Dobre mehaničke osobine i mogućnost izrade različitih debljina obezbeđuju pravljenje velikih pakovanja od 9 i 12 kg.

Ambalaža za "doypak" pakovanja

Ambalaža koju se pakuju najčešće pasterizovani sokovi ali i majonez, kečap, senf i ostali pasterizovani tečni proizvodi. Upotrebom kombinacija poliestarskih, polietilenskih filmova i metalizacija , dobio se materijal izuzetnih mehaničkih osobina koji garantuje sugurnu zaštitu proizvoda kao i očuvanje oblika pakovanja.

Ukratko o nama

Tipoplastika

"Tipoplastika" iz Gornjeg Milanovca je osnovana 1959. godine, a od 2003. godine postaje članica Alco grupe.

„Tipoplastika“ više od 50 godina proizvodi savitljive (fleksibilne) materijale za pakovanje prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Mi se više od 50 godina bavimo proizvodnjom savitljivih (flexibilnih) materijala za pakovanje prehrambenih i neprehrambenih proizvoda

Od decembra 2003. godine većinski vlasnik Akcionarskog društva «Tipoplastika» je ALCO GROUP iz Beograda.

Tipoplastika doo

SISTEM KVALITETA

„TIPOPLASTIKA“ doo, se opredelila za unapređenje svog poslovanja, tako što je uspostavila sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, baziran na upravljanju procesima za koje su zahtevi dati u standardima SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015.

Posebnu pažnju poklanjamo bezbednosti proizvoda, zbog čega smo implementirali i sertifikovali HACCP sistem.

Sve naše sertifikate možete proveriti na sajtu http://yuqs.org/index.php/registar/

Osnovni cilj unapređenja našeg sistema kvaliteta je poboljšanje kvaliteta svih proizvoda, procesa i usluga, poboljšanje učinka u zaštiti životne. Poboljšanjem kvaliteta rada želimo da zadovoljimo interese i zahteve, prevashodno kupaca, zaposlenih u preduzeću i naših isporučilaca. Dokaz toga je “Kodeks etičkog poslovnog ponašanja” koji je sertifikovan od strane SGS-a iz Beograda

U cilju uspešnog vođenja organizacije, zaposleni u "Tipoplastici" primenjuju savremene principe upravljanja kvalitetom:

- zadovoljenje tekućih i budućih potreba kupaca, sa ciljem da pružimo i više nego što očekuju, uz ispunjenje svih zahteva i zakonskih obaveza,

- sistematski pristup upravljanju,

- pristup upravljanju baziran na upravljanju procesima,

- liderstvo ostvareno kroz uspostavljanje jedinstva ciljeva i vođenja organizacije,

- maksimalno uključivanje svih zaposlenih u rad procesnih timova,

- donošenje odluka na osnovu činjenica,

- uspostavljanje partnerskih odnosa sa našim ključnim isporučiocima sirovina i usluga,

- stalno poboljšavanje rezultata poslovanja.

Pic

Pic

Pic

Pic

Pic

Pic

2016 - TIPOPLASTIKA doo - CENTAR ZA INFORMATIKU