DIZAJN I PRIPREMASlužba koja je specijalizovana za grafički dizajn i pripremu rešenja za štampu predstavlja sponu između idejnog rešenja i tehničke izrade proizvoda, i stalno je u dogovoru sa dizajnerskim kućama sa jedne i nosiocima tehnoloških postupaka sa druge strane.

Znanje i iskustvo naših dizajnera, uz najsavremenije informacione programe iz oblasti grafičke pripreme i štampe, omogućavaju brzu realizaciju rešenja i visok kvalitet finalnih proizvoda. Korak sa svetskim trendovima postižemo nadogradnjom stare i nabavkom nove opreme i programa, a posebno edukacijom i usavršavanjem zaposlenih.


Ova služba profesionalano pristupa svakom poslu i implementaciji kreativnih rešenja u praktične forme, a kontrola nad proizvodnim operacijama je put koji vodi do poverenja, sigurnosti i zadovoljstva naših poslovnih partnera.
Copyright © 2011 Ljubomir Jelic